PhucDuc.vn's Recent Activity

  1. PhucDuc.vn đã trả lời vào chủ đề Tầm nhìn nhân tài PhucDuc.vn.

    Chủ tịch Quốc hội: Lựa chọn nhân sự lấy Đức làm gốc - “Những nhân sự được chọn phải có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, phải vừa có...

    27/9/20 lúc 1:30 PM