PhucDuc.vn's Recent Activity

  1. PhucDuc.vn đã trả lời vào chủ đề Nhân sự ngành công nghệ.

    Thế giới công nghệ cần được tinh gọn lại, đặc biệt là ở Việt Nam Anh em làm công nghệ bị rơi vào cái "bẫy" công nhân khi quá coi trọng...

    29/1/23 lúc 9:29 PM