Quốc Gia Phúc Đức

  1. Quốc Gia Phúc Đức

   Đề tài thảo luận:
   8
   Bài viết:
   18
   Mới nhất: Con người Phúc Đức PhucDuc.vn, 20/12/17
   RSS
  2. Kỳ Tài Việt Nam

   Xuất Kỳ Tài....Việt Nam Vạn Đại
   Đề tài thảo luận:
   7
   Bài viết:
   8
   RSS
  3. PhucDuc Capital

   Đề tài thảo luận:
   10
   Bài viết:
   12
   RSS
  1. Quốc Gia Lập Trình

   Đề tài thảo luận:
   11
   Bài viết:
   26
   Mới nhất: Holistics PhucDuc.vn, 22/3/18 lúc 2:51 AM
   RSS
  2. Thinktank Nhân Tài

   Tư duy chiến lược về tìm kiếm, đào tạo và chính sách hợp tác với nhân tài
   Đề tài thảo luận:
   9
   Bài viết:
   10
   Mới nhất: Tỷ phú công nghệ thinktank.vn, 8/3/18
   RSS
  3. Vietnam StartUp

   Đề tài thảo luận:
   6
   Bài viết:
   6
   RSS
  4. International StartUp

   Đề tài thảo luận:
   26
   Bài viết:
   42
   Mới nhất: Khởi nghiệp Zimbabwe PhucDuc.vn, 21/3/18 lúc 3:45 AM
   RSS
  5. Software Capital

   Đề tài thảo luận:
   6
   Bài viết:
   12
   Mới nhất: Software Capital PhucDuc.vn, 30/9/17
   RSS
  1. Quốc Gia Công Nghệ

   Quốc Gia Công Nghệ là quốc gia có tỷ trọng công nghệ chiếm trên 60% GDP
   Đề tài thảo luận:
   18
   Bài viết:
   23
   Mới nhất: GDP công nghệ PhucDuc.vn, 26/2/18
   RSS
  2. Thinktank Công Nghệ

   Đề tài thảo luận:
   11
   Bài viết:
   14
   Mới nhất: Lê Diệp Kiều Trang PhucDuc.vn, 22/3/18 lúc 4:46 PM
   RSS
  3. Thành Phố Công Nghệ

   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   5
   Mới nhất: Thành phố công nghệ thinktank.vn, 7/3/18
   RSS
  4. Cờ Vây Công Nghệ

   Tư duy Cờ Vây, tư duy kinh doanh
   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   4
   Mới nhất: Cờ Vây Công Nghệ PhucDuc.vn, 28/1/18
   RSS
  5. Tesla Club

   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   3
   Mới nhất: Falcon Heavy PhucDuc.vn, 10/2/18
   RSS
  6. Obama Capital

   Đề tài thảo luận:
   9
   Bài viết:
   18
   Mới nhất: Digital tax PhucDuc.vn, 18/3/18 lúc 2:10 PM
   RSS
  1. Alibobo Software

   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   7
   Mới nhất: HealthTech PhucDuc.vn, 2/3/18
   RSS