phục vụ Hiền Tài là phục vụ Quốc Gia

  1. Quốc Gia Phúc Đức

   Đề tài thảo luận:
   12
   Bài viết:
   25
   Mới nhất: PHUCDUC.vn PhucDuc.vn, 23/8/18
   RSS
  2. Kỳ Tài Việt Nam

   Xuất Kỳ Tài....Việt Nam Vạn Đại
   Đề tài thảo luận:
   9
   Bài viết:
   10
   Mới nhất: Niệm Phật PhucDuc.vn, 18/8/18
   RSS
  3. Phúc Đức Công Nghệ

   Đề tài thảo luận:
   4
   Bài viết:
   6
   Mới nhất: Sếp Phúc Đức PhucDuc.vn, 23/8/18
   RSS
  4. Phúc Đức Capital

   Đề tài thảo luận:
   12
   Bài viết:
   16
   RSS
  1. International StartUp

   Đề tài thảo luận:
   15
   Bài viết:
   32
   RSS
  2. International Technology

   Đề tài thảo luận:
   18
   Bài viết:
   18
   Mới nhất: Sany PhucDuc.vn, 27/8/18
   RSS
  3. Amazon

   Đề tài thảo luận:
   4
   Bài viết:
   9
   RSS
  4. Alibaba

   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   13
   Mới nhất: Alibaba PhucDuc.vn, 20/9/18 lúc 5:12 PM
   RSS
  5. Google

   Alphabet liên tục có những khoản đầu tư vào lĩnh vực vận tải...động thái được xem nhằm lót đường để thâu tóm quyền lực trong ngành này...
   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   7
   RSS
  6. Microsoft

   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   Mới nhất: Microsoft PhucDuc.vn, 20/7/18
   RSS
  7. Apple

   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   3
   Mới nhất: Tim Cook PhucDuc.vn, 21/8/18
   RSS
  8. Samsung

   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   3
   Mới nhất: Samsung AI PhucDuc.vn, 9/9/18
   RSS
  9. Tencent

   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   Mới nhất: Tencent PhucDuc.vn, 27/8/18
   RSS
  10. Vingroup

   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   12
   Mới nhất: Vintech City PhucDuc.vn, 27/8/18
   RSS
  11. Obama Technology

   Đề tài thảo luận:
   11
   Bài viết:
   19
   Mới nhất: Quỹ bảo vệ chủ quyền công nghệ PhucDuc.vn, 20/9/18 lúc 2:17 AM
   RSS
  12. Tesla Club

   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   6
   RSS
  1. Thinktank Club

   Đề tài thảo luận:
   8
   Bài viết:
   10
   Mới nhất: Đại Học Việt Đức PhucDuc.vn, 8/9/18
   RSS
  2. Saudi Arabia

   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   Mới nhất: Mohammed bin Salman PhucDuc.vn, 16/8/18
   RSS
  3. Asean Club

   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   2
   Mới nhất: Tham vọng "Thái Lan 4.0" PhucDuc.vn, 10/9/18
   RSS
  1. Quốc Gia Lập Trình

   Đề tài thảo luận:
   17
   Bài viết:
   44
   Mới nhất: Cường quốc phần mềm PhucDuc.vn, 10/9/18
   RSS
  2. Thinktank Nhân Tài

   Tư duy chiến lược về tìm kiếm, đào tạo và chính sách hợp tác với nhân tài
   Đề tài thảo luận:
   14
   Bài viết:
   31
   Mới nhất: Nhân sự ngành công nghệ PhucDuc.vn, 22/9/18 lúc 5:41 PM
   RSS
  3. Vietnam StartUp

   Đề tài thảo luận:
   6
   Bài viết:
   6
   Mới nhất: Ông Vũ Duy Thức PhucDuc.vn, 28/8/18
   RSS
  4. Software Capital

   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   15
   Mới nhất: Software Capital PhucDuc.vn, 22/8/18
   RSS
  1. Quốc Gia Công Nghệ

   Quốc Gia Công Nghệ là quốc gia có tỷ trọng công nghệ chiếm trên 60% GDP
   Đề tài thảo luận:
   18
   Bài viết:
   31
   Mới nhất: Lobbyist PhucDuc.vn, 13/9/18
   RSS
  2. Thinktank Công Nghệ

   Đề tài thảo luận:
   16
   Bài viết:
   25
   Mới nhất: Thinktank công nghệ PhucDuc.vn, 29/7/18
   RSS
  3. Thành Phố Công Nghệ

   Đề tài thảo luận:
   4
   Bài viết:
   9
   Mới nhất: LienVietPostBank PhucDuc.vn, 7/9/18
   RSS
  4. Cờ Vây Công Nghệ

   Tư duy Cờ Vây, tư duy kinh doanh
   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   6
   Mới nhất: Tư duy Cờ Vây PhucDuc.vn, 18/7/18
   RSS
  5. Obama Capital

   Đề tài thảo luận:
   13
   Bài viết:
   29
   Mới nhất: VinaCapital Ventures PhucDuc.vn, 12/9/18
   RSS
  1. Xã Hội Thông Minh

   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   2
   Mới nhất: Xã Hội Thông Minh PhucDuc.vn, 26/7/18
   RSS
  1. Điện Biên Phủ Kinh Tế

   Điện Biên Phủ kinh tế lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Vietnam sẽ trở thành cường quốc kinh tế ở Châu Á trong 20 năm tới
   Đề tài thảo luận:
   4
   Bài viết:
   5
   RSS
  1. Semazi

   The company name SEMAZI that are abbreviations of Germany words: Signal, Energy, Mathematik, Zeit and International also indicates the following expectation: a company has key technology about signal, energy, mathematics, time and will become international company
   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   3
   Mới nhất: SAP PhucDuc.vn, 22/9/18 lúc 2:50 PM
   RSS
  2. Alibobo Software

   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   7
   Mới nhất: HealthTech PhucDuc.vn, 2/3/18
   RSS
  1. Code Healthcare

   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   7
   Mới nhất: Lập trình sức khỏe PhucDuc.vn, 20/9/18 lúc 5:08 AM
   RSS