phục vụ Hiền Tài là phục vụ Quốc Gia

  1. Quốc Gia Phúc Đức

   Đề tài thảo luận:
   13
   Bài viết:
   28
   Mới nhất: Giáp Tý PhucDuc.vn, 4/12/18
   RSS
  2. Kỳ Tài Việt Nam

   Xuất Kỳ Tài....Việt Nam Vạn Đại
   Đề tài thảo luận:
   9
   Bài viết:
   11
   RSS
  3. Phúc Đức Công Nghệ

   Đề tài thảo luận:
   9
   Bài viết:
   19
   Mới nhất: Chiến tranh nhân tài PhucDuc.vn, 13/12/18 lúc 2:09 PM
   RSS
  4. Phúc Đức Capital

   Đề tài thảo luận:
   11
   Bài viết:
   16
   RSS
  1. International StartUp

   Đề tài thảo luận:
   15
   Bài viết:
   35
   Mới nhất: Khởi nghiệp Ấn Độ PhucDuc.vn, 2/12/18
   RSS
  2. International Technology

   Đề tài thảo luận:
   24
   Bài viết:
   34
   Mới nhất: Grab PhucDuc.vn, 13/12/18 lúc 1:53 PM
   RSS
  3. Amazon

   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   14
   Mới nhất: Amazon PhucDuc.vn, 1/12/18
   RSS
  4. Alibaba

   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   17
   Mới nhất: Made in China 2025 PhucDuc.vn, 4/12/18
   RSS
  5. Google

   Alphabet liên tục có những khoản đầu tư vào lĩnh vực vận tải...động thái được xem nhằm lót đường để thâu tóm quyền lực trong ngành này...
   Đề tài thảo luận:
   7
   Bài viết:
   12
   Mới nhất: Thinktank Google PhucDuc.vn, 28/11/18
   RSS
  6. Microsoft

   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   4
   Mới nhất: Microsoft PhucDuc.vn, 3/12/18
   RSS
  7. Apple

   Đề tài thảo luận:
   4
   Bài viết:
   5
   Mới nhất: Tim Cook PhucDuc.vn, 16/11/18
   RSS
  8. Samsung

   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   4
   Mới nhất: Samsung PhucDuc.vn, 9/11/18
   RSS
  9. Tencent

   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   Mới nhất: Tencent PhucDuc.vn, 27/8/18
   RSS
  10. Vingroup

   Đề tài thảo luận:
   7
   Bài viết:
   14
   Mới nhất: VinUni PhucDuc.vn, 14/11/18
   RSS
  11. Obama Technology

   Đề tài thảo luận:
   14
   Bài viết:
   27
   Mới nhất: Kinh tế công nghệ PhucDuc.vn, 15/12/18 lúc 3:47 AM
   RSS
  12. Tesla Club

   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   6
   RSS
  1. Thinktank Club

   Đề tài thảo luận:
   11
   Bài viết:
   18
   RSS
  2. Saudi Arabia

   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   Mới nhất: Mohammed bin Salman PhucDuc.vn, 16/8/18
   RSS
  3. Asean Club

   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   3
   Mới nhất: Making Indonesia 4.0 PhucDuc.vn, 24/9/18
   RSS
  1. Quốc Gia Lập Trình

   Đề tài thảo luận:
   20
   Bài viết:
   49
   Mới nhất: Tầm nhìn kỹ sư PhucDuc.vn, 12/12/18 lúc 10:40 AM
   RSS
  2. Thinktank Nhân Tài

   Tư duy chiến lược về tìm kiếm, đào tạo và chính sách hợp tác với nhân tài
   Đề tài thảo luận:
   14
   Bài viết:
   33
   Mới nhất: Nhân sự ngành công nghệ PhucDuc.vn, 14/11/18
   RSS
  3. Vietnam StartUp

   Đề tài thảo luận:
   9
   Bài viết:
   9
   Mới nhất: Vietnam Startup PhucDuc.vn, 12/12/18 lúc 2:29 PM
   RSS
  4. Software Capital

   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   15
   Mới nhất: Software Capital PhucDuc.vn, 22/8/18
   RSS
  1. Quốc Gia Công Nghệ

   Quốc Gia Công Nghệ là quốc gia có tỷ trọng công nghệ chiếm trên 60% GDP
   Đề tài thảo luận:
   20
   Bài viết:
   36
   Mới nhất: Cường quốc công nghệ PhucDuc.vn, 1/12/18
   RSS
  2. Thinktank Công Nghệ

   Đề tài thảo luận:
   18
   Bài viết:
   28
   Mới nhất: Thinktank công nghệ PhucDuc.vn, 29/11/18
   RSS
  3. Thành Phố Công Nghệ

   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   11
   Mới nhất: Coworking space PhucDuc.vn, 24/10/18
   RSS
  4. Cờ Vây Công Nghệ

   Tư duy Cờ Vây, tư duy kinh doanh
   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   7
   Mới nhất: Tư duy Cờ Vây PhucDuc.vn, 28/11/18
   RSS
  5. Obama Capital

   Đề tài thảo luận:
   16
   Bài viết:
   46
   Mới nhất: Crypto Valley PhucDuc.vn, 13/12/18 lúc 11:01 PM
   RSS
  1. Xã Hội Thông Minh

   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   3
   Mới nhất: Giới tinh hoa Mỹ PhucDuc.vn, 15/10/18
   RSS
  2. Medibox Healthcare

   We care Health care - medibox.vn
   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   5
   Mới nhất: Hồ sơ y tế Amazon PhucDuc.vn, 1/12/18
   RSS
  1. Điện Biên Phủ Kinh Tế

   Điện Biên Phủ kinh tế lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Vietnam sẽ trở thành cường quốc kinh tế ở Châu Á trong 20 năm tới
   Đề tài thảo luận:
   4
   Bài viết:
   5
   RSS
  1. Semazi

   The company name SEMAZI that are abbreviations of Germany words: Signal, Energy, Mathematik, Zeit and International also indicates the following expectation: a company has key technology about signal, energy, mathematics, time and will become international company
   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   3
   Mới nhất: SAP PhucDuc.vn, 22/9/18
   RSS
  2. Alibobo

   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   7
   Mới nhất: Cổ đông CNTT PhucDuc.vn, 27/10/18
   RSS
  1. Code Healthcare

   Đề tài thảo luận:
   7
   Bài viết:
   10
   Mới nhất: Bayada Home Health Care PhucDuc.vn, 26/11/18
   RSS