Lấy Phúc Đức để Khởi Nghiệp

  1. ThinkTank Cup

   Tư duy Cờ Vây, tư duy kinh doanh
   Đề tài thảo luận:
   6
   Bài viết:
   121
   Mới nhất: Cờ Vây kinh tế PhucDuc.vn, 20/2/24 lúc 7:29 PM
   RSS
  2. ThinkTank Go Club

   Đề tài thảo luận:
   22
   Bài viết:
   70
   Mới nhất: Cờ Vây BRI PhucDuc.vn, 31/1/24
   RSS
  1. Linh Địa Công Nghệ

   Đề tài thảo luận:
   16
   Bài viết:
   70
   RSS
  2. Điện Biên Phủ Kinh Tế

   Điện Biên Phủ kinh tế lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Vietnam sẽ trở thành cường quốc kinh tế ở Châu Á trong 20 năm tới
   Đề tài thảo luận:
   22
   Bài viết:
   71
   Mới nhất: Cambodia ThinkTank PhucDuc.vn, 19/2/24 lúc 1:06 AM
   RSS
  1. Amazon

   Đề tài thảo luận:
   9
   Bài viết:
   25
   Mới nhất: Amazon PhucDuc.vn, 11/5/22
   RSS
  2. Alibaba

   Đề tài thảo luận:
   9
   Bài viết:
   30
   Mới nhất: Joseph Tsai PhucDuc.vn, 21/6/23
   RSS
  3. Apple

   Đề tài thảo luận:
   6
   Bài viết:
   16
   Mới nhất: Apple ThinkTank PhucDuc.vn, 5/12/23
   RSS
  4. Google

   Alphabet liên tục có những khoản đầu tư vào lĩnh vực vận tải...động thái được xem nhằm lót đường để thâu tóm quyền lực trong ngành này...
   Đề tài thảo luận:
   7
   Bài viết:
   15
   Mới nhất: Google ThinkTank PhucDuc.vn, 14/3/20
   RSS
  5. Microsoft

   Đề tài thảo luận:
   4
   Bài viết:
   18
   Mới nhất: Microsoft ThinkTank PhucDuc.vn, 26/1/24
   RSS
  6. Samsung

   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   8
   Mới nhất: Korea ThinkTank PhucDuc.vn, 16/1/24
   RSS
  7. Vingroup

   Đề tài thảo luận:
   8
   Bài viết:
   20
   Mới nhất: Vingroup ThinkTank PhucDuc.vn, 31/12/23
   RSS
  8. Vietnam StartUp

   Đề tài thảo luận:
   57
   Bài viết:
   101
   Mới nhất: OplaCRM PhucDuc.vn, 24/4/23
   RSS
  9. Vietnam ThinkTank

   Đề tài thảo luận:
   17
   Bài viết:
   28
   Mới nhất: UAE ThinkTank PhucDuc.vn, 19/2/24 lúc 1:23 AM
   RSS
  10. Vietnam ThinkTank Technology

   Đề tài thảo luận:
   93
   Bài viết:
   185
   Mới nhất: THINKTANK NETWORK PhucDuc.vn, 3/2/24
   RSS
  1. Cờ Vây Phúc Đức

   Đề tài thảo luận:
   43
   Bài viết:
   83
   RSS
  2. Quốc Gia Phúc Đức

   Đề tài thảo luận:
   26
   Bài viết:
   52
   Mới nhất: PHUCDUC.vn PhucDuc.vn, 30/5/23
   RSS
  1. Y Tế Số EHC

   Đề tài thảo luận:
   28
   Bài viết:
   86
   Mới nhất: Viettel ThinkTank PhucDuc.vn, 26/12/23
   RSS
  2. Hợp Tác Xã EHC

   Đề tài thảo luận:
   9
   Bài viết:
   24
   Mới nhất: Cờ Vây Đấu Giá PhucDuc.vn, 26/1/24
   RSS
  3. Quốc Gia Lập Trình

   Đề tài thảo luận:
   32
   Bài viết:
   81
   Mới nhất: MISA ThinkTank PhucDuc.vn, 12/6/23
   RSS
  4. Quốc Gia Công Nghệ

   Quốc Gia Công Nghệ là quốc gia có tỷ trọng công nghệ chiếm trên 60% GDP
   Đề tài thảo luận:
   32
   Bài viết:
   57
   Mới nhất: Cường quốc công nghệ PhucDuc.vn, 15/7/23
   RSS
 1. Đồng Tâm Thịnh Vượng

  Yêu Thương - Hợp Lý - Đoàn Kết - Sức Mạnh. Tư duy Cờ Vây là tư duy hợp tác kinh doanh
  1. EHC GROUP

   EHC GROUP. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Trần Đại Thắng(0776699668). Phần mềm quản lý bệnh viện HIS, LIS, PACS, EMR, chuyển đổi số y tế...thangtd@ehcgroup.vn
   Đề tài thảo luận:
   8
   Bài viết:
   59
   RSS
  2. VR PACS

   Công ty cổ phần công nghệ C+
   Đề tài thảo luận:
   6
   Bài viết:
   10
   Mới nhất: VR PACS PhucDuc.vn, 25/12/23
   RSS
  3. OBAMACARE

   Đề tài thảo luận:
   124
   Bài viết:
   257
   Mới nhất: Tập đoàn Coherent PhucDuc.vn, 2/11/23
   RSS
  4. DRAGON DATA

   Đề tài thảo luận:
   6
   Bài viết:
   14
   Mới nhất: DRAGON DATA PhucDuc.vn, 14/2/24
   RSS
  5. MEDIBOX GROUP

   Đề tài thảo luận:
   6
   Bài viết:
   6
   Mới nhất: BV Group PhucDuc.vn, 7/12/23
   RSS