phục vụ Hiền Tài là phục vụ Quốc Gia

  1. Quốc Gia Phúc Đức

   Đề tài thảo luận:
   13
   Bài viết:
   27
   Mới nhất: Giáp Tý PhucDuc.vn, 4/12/18
   RSS
  2. Kỳ Tài Việt Nam

   Xuất Kỳ Tài....Việt Nam Vạn Đại
   Đề tài thảo luận:
   9
   Bài viết:
   11
   RSS
  3. Phúc Đức Công Nghệ

   Đề tài thảo luận:
   9
   Bài viết:
   20
   Mới nhất: Phúc Đức công nghệ PhucDuc.vn, 11/2/19
   RSS
  4. Phúc Đức Capital

   Đề tài thảo luận:
   11
   Bài viết:
   18
   RSS
  1. International StartUp

   Đề tài thảo luận:
   15
   Bài viết:
   37
   RSS
  2. International Technology

   Đề tài thảo luận:
   29
   Bài viết:
   43
   Mới nhất: Oppo PhucDuc.vn, 21/2/19 lúc 1:17 PM
   RSS
  3. Amazon

   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   16
   Mới nhất: Amazon PhucDuc.vn, 1/2/19
   RSS
  4. Alibaba

   Đề tài thảo luận:
   6
   Bài viết:
   20
   Mới nhất: China Silicon Valley PhucDuc.vn, 20/2/19 lúc 6:17 AM
   RSS
  5. Google

   Alphabet liên tục có những khoản đầu tư vào lĩnh vực vận tải...động thái được xem nhằm lót đường để thâu tóm quyền lực trong ngành này...
   Đề tài thảo luận:
   7
   Bài viết:
   12
   Mới nhất: Thinktank Google PhucDuc.vn, 28/11/18
   RSS
  6. Microsoft

   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   7
   Mới nhất: Microsoft PhucDuc.vn, 2/1/19
   RSS
  7. Apple

   Đề tài thảo luận:
   4
   Bài viết:
   6
   Mới nhất: Apple Capital PhucDuc.vn, 25/1/19
   RSS
  8. Samsung

   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   5
   Mới nhất: Samsung drone PhucDuc.vn, 29/12/18
   RSS
  9. Tencent

   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   Mới nhất: Tencent PhucDuc.vn, 27/8/18
   RSS
  10. Vingroup

   Đề tài thảo luận:
   7
   Bài viết:
   14
   Mới nhất: VinUni PhucDuc.vn, 14/11/18
   RSS
  11. Tesla Club

   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   7
   RSS
  1. Thinktank Club

   Đề tài thảo luận:
   13
   Bài viết:
   23
   Mới nhất: Tầm nhìn quốc gia 2045 PhucDuc.vn, 20/2/19 lúc 4:30 AM
   RSS
  2. Saudi Arabia

   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   2
   Mới nhất: Mohammed bin Salman PhucDuc.vn, 19/1/19
   RSS
  3. Asean Club

   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   3
   Mới nhất: Making Indonesia 4.0 PhucDuc.vn, 24/9/18
   RSS
  1. Quốc Gia Lập Trình

   Đề tài thảo luận:
   24
   Bài viết:
   54
   Mới nhất: KMS Technology PhucDuc.vn, 21/1/19
   RSS
  2. Thinktank Nhân Tài

   Tư duy chiến lược về tìm kiếm, đào tạo và chính sách hợp tác với nhân tài
   Đề tài thảo luận:
   14
   Bài viết:
   34
   Mới nhất: Nhân tài Trung Quốc PhucDuc.vn, 7/1/19
   RSS
  3. Vietnam StartUp

   Đề tài thảo luận:
   10
   Bài viết:
   11
   Mới nhất: Vietnam Startup PhucDuc.vn, 15/1/19
   RSS
  4. Software Capital

   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   15
   Mới nhất: Software Capital PhucDuc.vn, 22/8/18
   RSS
  1. Quốc Gia Công Nghệ

   Quốc Gia Công Nghệ là quốc gia có tỷ trọng công nghệ chiếm trên 60% GDP
   Đề tài thảo luận:
   21
   Bài viết:
   37
   Mới nhất: Bkav PhucDuc.vn, 16/1/19
   RSS
  2. Thinktank Công Nghệ

   Đề tài thảo luận:
   18
   Bài viết:
   28
   Mới nhất: Thinktank công nghệ PhucDuc.vn, 29/11/18
   RSS
  3. Thành Phố Công Nghệ

   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   11
   Mới nhất: Coworking space PhucDuc.vn, 24/10/18
   RSS
  4. Cờ Vây Công Nghệ

   Tư duy Cờ Vây, tư duy kinh doanh
   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   13
   Mới nhất: SME Technology PhucDuc.vn, 14/2/19
   RSS
  1. Xã Hội Thông Minh

   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   3
   Mới nhất: Giới tinh hoa Mỹ PhucDuc.vn, 15/10/18
   RSS
  2. Medibox Healthcare

   We care Health care - medibox.vn
   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   5
   Mới nhất: Hồ sơ y tế Amazon PhucDuc.vn, 1/12/18
   RSS
  1. Obama Technology

   Đề tài thảo luận:
   15
   Bài viết:
   31
   Mới nhất: Auris Health PhucDuc.vn, 14/2/19
   RSS
  2. Obama Capital

   Đề tài thảo luận:
   17
   Bài viết:
   50
   Mới nhất: JPM Coin PhucDuc.vn, 15/2/19
   RSS
  1. Điện Biên Phủ Kinh Tế

   Điện Biên Phủ kinh tế lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Vietnam sẽ trở thành cường quốc kinh tế ở Châu Á trong 20 năm tới
   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   7
   RSS
  1. Code Healthcare

   Đề tài thảo luận:
   7
   Bài viết:
   11
   Mới nhất: Lập trình sức khỏe PhucDuc.vn, 18/1/19
   RSS
  2. Alibobo

   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   7
   Mới nhất: Cổ đông CNTT PhucDuc.vn, 27/10/18
   RSS