Quốc Gia Phúc Đức

  1. Quốc Gia Phúc Đức

   Đề tài thảo luận:
   7
   Bài viết:
   17
   Mới nhất: Con người Phúc Đức PhucDuc.vn, 20/12/17
   RSS
  2. Kỳ Tài Việt Nam

   Xuất Kỳ Tài....Việt Nam Vạn Đại
   Đề tài thảo luận:
   7
   Bài viết:
   8
   RSS
  3. PhucDuc Capital

   Đề tài thảo luận:
   10
   Bài viết:
   11
   RSS
  1. Quốc Gia Lập Trình

   Đề tài thảo luận:
   10
   Bài viết:
   24
   Mới nhất: FPT PhucDuc.vn, 21/1/18 lúc 4:41 AM
   RSS
  2. Thinktank Nhân Tài

   Tư duy chiến lược về tìm kiếm, đào tạo và chính sách hợp tác với nhân tài
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   Mới nhất: Nhân tài Trung Quốc PhucDuc.vn, 17/1/18 lúc 12:08 AM
   RSS
  3. Vietnam StartUp

   Đề tài thảo luận:
   6
   Bài viết:
   6
   RSS
  4. International StartUp

   Đề tài thảo luận:
   25
   Bài viết:
   39
   Mới nhất: Kinh tế công nghệ PhucDuc.vn, 17/1/18 lúc 12:27 PM
   RSS
  5. Software Capital

   Đề tài thảo luận:
   6
   Bài viết:
   12
   Mới nhất: Software Capital PhucDuc.vn, 30/9/17
   RSS
  1. Quốc Gia Công Nghệ

   Quốc Gia Công Nghệ là quốc gia có tỷ trọng công nghệ chiếm trên 60% GDP
   Đề tài thảo luận:
   19
   Bài viết:
   27
   Mới nhất: GDP công nghệ PhucDuc.vn, 17/12/17
   RSS
  2. Thinktank Công Nghệ

   Đề tài thảo luận:
   7
   Bài viết:
   8
   Mới nhất: Thinktank Estonia PhucDuc.vn, 21/1/18 lúc 2:41 AM
   RSS
  3. Cờ Vây Công Nghệ

   Tư duy Cờ Vây, tư duy kinh doanh
   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   3
   Mới nhất: Blockchain y tế PhucDuc.vn, 24/11/17
   RSS
  4. Tesla Club

   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   2
   RSS
  5. Obama Capital

   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   7
   Mới nhất: Quỹ đầu tư Bitcoin PhucDuc.vn, 4/12/17
   RSS
  1. Alibobo Software

   Đề tài thảo luận:
   4
   Bài viết:
   6
   RSS