phục vụ Hiền Tài là phục vụ Quốc Gia

  1. Quốc Gia Phúc Đức

   Đề tài thảo luận:
   18
   Bài viết:
   36
   Mới nhất: Chùa Đại Tuệ PhucDuc.vn, 9/8/19
   RSS
  2. Cờ Vây Phúc Đức

   Đề tài thảo luận:
   14
   Bài viết:
   24
   Mới nhất: Người thông minh PhucDuc.vn, 21/7/19
   RSS
  3. Công Nghệ Phúc Đức

   Đề tài thảo luận:
   10
   Bài viết:
   21
   Mới nhất: Wipro PhucDuc.vn, 19/3/19
   RSS
  4. Kỳ Tài Việt Nam

   Xuất Kỳ Tài....Việt Nam Vạn Đại
   Đề tài thảo luận:
   12
   Bài viết:
   19
   Mới nhất: Apple Thinktank PhucDuc.vn, 7/5/19
   RSS
  1. Điện Biên Phủ Kinh Tế

   Điện Biên Phủ kinh tế lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Vietnam sẽ trở thành cường quốc kinh tế ở Châu Á trong 20 năm tới
   Đề tài thảo luận:
   7
   Bài viết:
   9
   Mới nhất: Make in Vietnam PhucDuc.vn, 20/8/19 lúc 12:32 PM
   RSS
  2. Cờ Vây Kinh Tế

   Tư duy Cờ Vây, tư duy kinh doanh
   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   19
   Mới nhất: Kinh doanh theo cách khác PhucDuc.vn, 19/8/19 lúc 5:09 PM
   RSS
  1. International StartUp

   Đề tài thảo luận:
   15
   Bài viết:
   39
   RSS
  2. International Technology

   Đề tài thảo luận:
   36
   Bài viết:
   52
   Mới nhất: Livestock Wealth PhucDuc.vn, 3/8/19
   RSS
  3. Amazon

   Đề tài thảo luận:
   7
   Bài viết:
   18
   RSS
  4. Alibaba

   Đề tài thảo luận:
   8
   Bài viết:
   23
   Mới nhất: Joseph Tsai PhucDuc.vn, 17/8/19
   RSS
  5. Google

   Alphabet liên tục có những khoản đầu tư vào lĩnh vực vận tải...động thái được xem nhằm lót đường để thâu tóm quyền lực trong ngành này...
   Đề tài thảo luận:
   7
   Bài viết:
   13
   Mới nhất: Google PhucDuc.vn, 29/5/19
   RSS
  6. Microsoft

   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   9
   Mới nhất: Microsoft Thinktank PhucDuc.vn, 25/6/19
   RSS
  7. Apple

   Đề tài thảo luận:
   4
   Bài viết:
   8
   Mới nhất: Apple PhucDuc.vn, 6/3/19
   RSS
  8. Samsung

   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   5
   Mới nhất: Samsung drone PhucDuc.vn, 29/12/18
   RSS
  9. Tencent

   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   Mới nhất: Tencent PhucDuc.vn, 27/8/18
   RSS
  10. Vingroup

   Đề tài thảo luận:
   8
   Bài viết:
   17
   RSS
  11. Tesla Club

   Đề tài thảo luận:
   4
   Bài viết:
   8
   Mới nhất: OpenAI PhucDuc.vn, 23/7/19
   RSS
  1. Quốc Gia Lập Trình

   Đề tài thảo luận:
   27
   Bài viết:
   60
   Mới nhất: Got It PhucDuc.vn, 28/5/19
   RSS
  2. Thinktank Nhân Tài

   Tư duy chiến lược về tìm kiếm, đào tạo và chính sách hợp tác với nhân tài
   Đề tài thảo luận:
   14
   Bài viết:
   39
   RSS
  3. Vietnam StartUp

   Đề tài thảo luận:
   10
   Bài viết:
   11
   Mới nhất: Vietnam Startup PhucDuc.vn, 15/1/19
   RSS
  4. Software Capital

   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   15
   Mới nhất: Software Capital PhucDuc.vn, 22/8/18
   RSS
  1. Quốc Gia Công Nghệ

   Quốc Gia Công Nghệ là quốc gia có tỷ trọng công nghệ chiếm trên 60% GDP
   Đề tài thảo luận:
   23
   Bài viết:
   43
   Mới nhất: VNLIFE PhucDuc.vn, 25/7/19
   RSS
  2. Thinktank Công Nghệ

   Đề tài thảo luận:
   18
   Bài viết:
   28
   Mới nhất: Thinktank công nghệ PhucDuc.vn, 29/11/18
   RSS
  3. Thành Phố Công Nghệ

   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   12
   Mới nhất: Thành phố công nghệ PhucDuc.vn, 9/5/19
   RSS
  1. Xã Hội Thông Minh

   Đề tài thảo luận:
   4
   Bài viết:
   5
   Mới nhất: Thiên Minh Group PhucDuc.vn, 20/6/19
   RSS
  2. Medibox

   CEO: 0886385882. We care Health care - medibox.vn
   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   7
   Mới nhất: Medibox LIS PhucDuc.vn, 2/3/19
   RSS
  1. Thinktank Vietnam

   Đề tài thảo luận:
   15
   Bài viết:
   30
   Mới nhất: Đầu tư vào Thinktank PhucDuc.vn, 30/5/19
   RSS
  2. Saudi Arabia

   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   2
   Mới nhất: Mohammed bin Salman PhucDuc.vn, 19/1/19
   RSS
  3. Asean

   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   3
   Mới nhất: Making Indonesia 4.0 PhucDuc.vn, 24/9/18
   RSS
  1. Obama Technology

   Đề tài thảo luận:
   16
   Bài viết:
   34
   Mới nhất: Boeing 737 Max PhucDuc.vn, 30/6/19
   RSS
  2. Obama Capital

   Đề tài thảo luận:
   22
   Bài viết:
   67
   Mới nhất: Capital Today PhucDuc.vn, 24/8/19 lúc 5:11 PM
   RSS
  3. Obama Healthcare

   Đề tài thảo luận:
   6
   Bài viết:
   12
   Mới nhất: Khám bệnh từ xa PhucDuc.vn, 31/3/19
   RSS
  1. Code Healthcare

   Đề tài thảo luận:
   9
   Bài viết:
   14
   RSS