phục vụ Hiền Tài là phục vụ Quốc Gia

  1. Quốc Gia Phúc Đức

   Đề tài thảo luận:
   22
   Bài viết:
   44
   Mới nhất: PHUCDUC.vn PhucDuc.vn, 28/6/20
   RSS
  2. Cờ Vây Phúc Đức

   Đề tài thảo luận:
   15
   Bài viết:
   25
   RSS
  3. Công Nghệ Phúc Đức

   Đề tài thảo luận:
   10
   Bài viết:
   21
   Mới nhất: Wipro PhucDuc.vn, 19/3/19
   RSS
  4. Kỳ Tài Phúc Đức

   Xuất Kỳ Tài....Việt Nam Vạn Đại
   Đề tài thảo luận:
   17
   Bài viết:
   34
   RSS
  1. Điện Biên Phủ Kinh Tế

   Điện Biên Phủ kinh tế lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Vietnam sẽ trở thành cường quốc kinh tế ở Châu Á trong 20 năm tới
   Đề tài thảo luận:
   14
   Bài viết:
   28
   RSS
  2. Cờ Vây Kinh Tế

   Tư duy Cờ Vây, tư duy kinh doanh
   Đề tài thảo luận:
   8
   Bài viết:
   41
   Mới nhất: Cờ Vây kinh tế PhucDuc.vn, 10/7/20 lúc 1:33 AM
   RSS
  1. International StartUp

   Đề tài thảo luận:
   18
   Bài viết:
   43
   Mới nhất: Khởi nghiệp Trung Quốc PhucDuc.vn, 15/2/20
   RSS
  2. International Technology

   Đề tài thảo luận:
   38
   Bài viết:
   62
   Mới nhất: Zoom PhucDuc.vn, 27/5/20
   RSS
  3. Amazon

   Đề tài thảo luận:
   9
   Bài viết:
   21
   Mới nhất: Amazon Pay PhucDuc.vn, 19/2/20
   RSS
  4. Alibaba

   Đề tài thảo luận:
   8
   Bài viết:
   24
   Mới nhất: Alibaba PhucDuc.vn, 21/4/20
   RSS
  5. Google

   Alphabet liên tục có những khoản đầu tư vào lĩnh vực vận tải...động thái được xem nhằm lót đường để thâu tóm quyền lực trong ngành này...
   Đề tài thảo luận:
   7
   Bài viết:
   15
   Mới nhất: Google thinktank PhucDuc.vn, 14/3/20
   RSS
  6. Microsoft

   Đề tài thảo luận:
   4
   Bài viết:
   13
   Mới nhất: Microsoft PhucDuc.vn, 27/6/20
   RSS
  7. Apple

   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   11
   Mới nhất: Apple PhucDuc.vn, 10/6/20
   RSS
  8. Samsung

   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   5
   Mới nhất: Samsung drone PhucDuc.vn, 29/12/18
   RSS
  9. Tencent

   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   2
   Mới nhất: Tencent PhucDuc.vn, 28/5/20
   RSS
  10. Vingroup

   Đề tài thảo luận:
   7
   Bài viết:
   20
   RSS
  1. Quốc Gia Lập Trình

   Đề tài thảo luận:
   29
   Bài viết:
   64
   RSS
  2. Thinktank Nhân Tài

   Tư duy chiến lược về tìm kiếm, đào tạo và chính sách hợp tác với nhân tài
   Đề tài thảo luận:
   12
   Bài viết:
   36
   RSS
  3. Vietnam StartUp

   Đề tài thảo luận:
   10
   Bài viết:
   11
   RSS
  4. Software Capital

   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   15
   Mới nhất: Software Capital PhucDuc.vn, 22/8/18
   RSS
  1. Quốc Gia Công Nghệ

   Quốc Gia Công Nghệ là quốc gia có tỷ trọng công nghệ chiếm trên 60% GDP
   Đề tài thảo luận:
   26
   Bài viết:
   48
   Mới nhất: Bkav PhucDuc.vn, 10/6/20
   RSS
  2. Thinktank Công Nghệ

   Đề tài thảo luận:
   18
   Bài viết:
   29
   Mới nhất: AI Thinktank PhucDuc.vn, 31/12/19
   RSS
  3. Thành Phố Công Nghệ

   Đề tài thảo luận:
   6
   Bài viết:
   14
   Mới nhất: NTT PhucDuc.vn, 24/3/20
   RSS
  1. Xã Hội Thông Minh

   Đề tài thảo luận:
   4
   Bài viết:
   5
   Mới nhất: Thiên Minh Group PhucDuc.vn, 20/6/19
   RSS
  2. Medibox

   CEO: 0886385882. We care Health care - medibox.vn
   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   15
   Mới nhất: Medibox.vn PhucDuc.vn, 1/7/20
   RSS
  1. Thinktank Vietnam

   Đề tài thảo luận:
   15
   Bài viết:
   38
   Mới nhất: Sanbox PhucDuc.vn, 6/3/20
   RSS
  2. Saudi Arabia

   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   2
   Mới nhất: Mohammed bin Salman PhucDuc.vn, 19/1/19
   RSS
  3. Asean

   Đề tài thảo luận:
   4
   Bài viết:
   9
   Mới nhất: Digital India PhucDuc.vn, 18/1/20
   RSS
  1. Tesla Thinktank

   Đề tài thảo luận:
   6
   Bài viết:
   15
   Mới nhất: Nathan Tankus PhucDuc.vn, 3/7/20
   RSS
  2. Obama Capital

   Đề tài thảo luận:
   28
   Bài viết:
   81
   Mới nhất: Crypto Valley PhucDuc.vn, 2/5/20
   RSS
  3. Obama Technology

   Đề tài thảo luận:
   13
   Bài viết:
   34
   Mới nhất: Cổ đông công nghệ PhucDuc.vn, 18/6/20
   RSS
  4. Obama Healthcare

   Đề tài thảo luận:
   13
   Bài viết:
   18
   Mới nhất: Sensei PhucDuc.vn, 27/6/20
   RSS
  1. Code Healthcare

   Đề tài thảo luận:
   10
   Bài viết:
   19
   Mới nhất: Ứng dụng thiền PhucDuc.vn PhucDuc.vn, 5/7/20 lúc 5:58 AM
   RSS