phục vụ Hiền Tài là phục vụ Quốc Gia

  1. Quốc Gia Phúc Đức

   Đề tài thảo luận:
   23
   Bài viết:
   44
   Mới nhất: PHUCDUC.vn PhucDuc.vn, 16/9/20
   RSS
  2. Kỳ Tài Phúc Đức

   Xuất Kỳ Tài....Việt Nam Vạn Đại
   Đề tài thảo luận:
   16
   Bài viết:
   36
   Mới nhất: Tầm nhìn nhân tài PhucDuc.vn PhucDuc.vn, 29/11/20 lúc 12:49 PM
   RSS
  3. Cờ Vây Phúc Đức

   Đề tài thảo luận:
   16
   Bài viết:
   27
   Mới nhất: Mary Gates PhucDuc.vn, 11/8/20
   RSS
  4. Công Nghệ Phúc Đức

   Đề tài thảo luận:
   11
   Bài viết:
   24
   Mới nhất: Linh địa công nghệ PhucDuc.vn, 22/10/20
   RSS
  1. Điện Biên Phủ Kinh Tế

   Điện Biên Phủ kinh tế lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Vietnam sẽ trở thành cường quốc kinh tế ở Châu Á trong 20 năm tới
   Đề tài thảo luận:
   14
   Bài viết:
   29
   Mới nhất: StartUp thinktank PhucDuc.vn, 10/10/20
   RSS
  2. Cờ Vây Kinh Tế

   Tư duy Cờ Vây, tư duy kinh doanh
   Đề tài thảo luận:
   8
   Bài viết:
   51
   Mới nhất: Cờ Vây kinh tế PhucDuc.vn, 2/12/20 lúc 10:04 AM
   RSS
  1. International StartUp

   Đề tài thảo luận:
   60
   Bài viết:
   110
   RSS
  2. Amazon

   Đề tài thảo luận:
   9
   Bài viết:
   21
   Mới nhất: Amazon Pay PhucDuc.vn, 19/2/20
   RSS
  3. Alibaba

   Đề tài thảo luận:
   8
   Bài viết:
   25
   Mới nhất: Alibaba PhucDuc.vn, 7/11/20
   RSS
  4. Google

   Alphabet liên tục có những khoản đầu tư vào lĩnh vực vận tải...động thái được xem nhằm lót đường để thâu tóm quyền lực trong ngành này...
   Đề tài thảo luận:
   7
   Bài viết:
   15
   Mới nhất: Google thinktank PhucDuc.vn, 14/3/20
   RSS
  5. Microsoft

   Đề tài thảo luận:
   4
   Bài viết:
   16
   Mới nhất: Microsoft PhucDuc.vn, 5/9/20
   RSS
  6. Apple

   Đề tài thảo luận:
   6
   Bài viết:
   13
   Mới nhất: Apple PhucDuc.vn, 10/6/20
   RSS
  7. Samsung

   Đề tài thảo luận:
   4
   Bài viết:
   7
   Mới nhất: Lee Kun Hee PhucDuc.vn, 25/10/20
   RSS
  8. Tencent

   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   2
   Mới nhất: Tencent PhucDuc.vn, 28/5/20
   RSS
  9. Vingroup

   Đề tài thảo luận:
   7
   Bài viết:
   20
   RSS
  10. Tesla Thinktank

   Đề tài thảo luận:
   6
   Bài viết:
   16
   Mới nhất: Elon Musk PhucDuc.vn, 27/7/20
   RSS
  1. Vietnam StartUp

   Đề tài thảo luận:
   11
   Bài viết:
   12
   Mới nhất: Startup lobby PhucDuc.vn, 27/9/20
   RSS
  2. Quốc Gia Lập Trình

   Đề tài thảo luận:
   30
   Bài viết:
   68
   Mới nhất: Dân tộc lập trình PhucDuc.vn, 29/11/20 lúc 11:31 AM
   RSS
  3. Quốc Gia Công Nghệ

   Quốc Gia Công Nghệ là quốc gia có tỷ trọng công nghệ chiếm trên 60% GDP
   Đề tài thảo luận:
   32
   Bài viết:
   64
   Mới nhất: Thành phố công nghệ PhucDuc.vn, 2/12/20 lúc 8:46 AM
   RSS
  1. Medibox

   CEO: 0886385882. We care Health care - medibox.vn
   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   15
   RSS
  2. Xã Hội Thông Minh

   Đề tài thảo luận:
   6
   Bài viết:
   7
   Mới nhất: Hạ tầng kinh tế mới PhucDuc.vn, 19/8/20
   RSS
  1. News

   Đề tài thảo luận:
   21
   Bài viết:
   53
   Mới nhất: Giáo sư John Vũ PhucDuc.vn, 30/11/20 lúc 11:45 PM
   RSS
  2. Thinktank Nhân Tài

   Tư duy chiến lược về tìm kiếm, đào tạo và chính sách hợp tác với nhân tài
   Đề tài thảo luận:
   14
   Bài viết:
   39
   Mới nhất: Văn hóa Phúc Đức PhucDuc.vn, 30/11/20 lúc 2:30 AM
   RSS
  3. Thinktank Công Nghệ

   Đề tài thảo luận:
   18
   Bài viết:
   29
   Mới nhất: AI Thinktank PhucDuc.vn, 31/12/19
   RSS
  1. Obamacare

   Đề tài thảo luận:
   17
   Bài viết:
   22
   Mới nhất: CureApp PhucDuc.vn, 11/11/20
   RSS
  2. Obama Capital

   Đề tài thảo luận:
   33
   Bài viết:
   99
   Mới nhất: Obama lobby PhucDuc.vn, 2/12/20 lúc 1:10 PM
   RSS
  3. Obama Technology

   Đề tài thảo luận:
   14
   Bài viết:
   36
   Mới nhất: Salesforce PhucDuc.vn, 3/12/20 lúc 10:19 AM
   RSS
  1. Code Healthcare

   Đề tài thảo luận:
   11
   Bài viết:
   21
   Mới nhất: GS Ngô Bảo Châu PhucDuc.vn, 14/11/20
   RSS