Lấy Phúc Đức để Khởi Nghiệp

  1. Quốc Gia Phúc Đức

   Đề tài thảo luận:
   26
   Bài viết:
   51
   RSS
  2. Tầm Nhìn Phúc Đức

   Đề tài thảo luận:
   18
   Bài viết:
   44
   Mới nhất: Gia Tộc Trang Tĩnh Am PhucDuc.vn, 4/7/22
   RSS
  3. Cờ Vây Phúc Đức

   Đề tài thảo luận:
   24
   Bài viết:
   43
   Mới nhất: Cờ Vây Phúc Đức PhucDuc.vn, 4/7/22
   RSS
  1. Cờ Vây Kinh Tế

   Tư duy Cờ Vây, tư duy kinh doanh
   Đề tài thảo luận:
   23
   Bài viết:
   135
   Mới nhất: Cờ Vây kinh tế PhucDuc.vn, 13/11/22
   RSS
  2. Điện Biên Phủ Kinh Tế

   Điện Biên Phủ kinh tế lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Vietnam sẽ trở thành cường quốc kinh tế ở Châu Á trong 20 năm tới
   Đề tài thảo luận:
   14
   Bài viết:
   31
   Mới nhất: StartUp thinktank PhucDuc.vn, 1/5/21
   RSS
  3. Linh Địa Công Nghệ

   Đề tài thảo luận:
   8
   Bài viết:
   39
   Mới nhất: Linh địa công nghệ PhucDuc.vn, 12/9/22
   RSS
  1. News

   Đề tài thảo luận:
   22
   Bài viết:
   57
   Mới nhất: C-Thai Nguyen PhucDuc.vn, 13/6/21
   RSS
  2. Vietnam StartUp

   Đề tài thảo luận:
   21
   Bài viết:
   27
   Mới nhất: CoderSchool PhucDuc.vn, 19/9/21
   RSS
  3. Quốc Gia Lập Trình

   Đề tài thảo luận:
   32
   Bài viết:
   80
   Mới nhất: Dân tộc lập trình PhucDuc.vn, 3/10/22
   RSS
  4. Quốc Gia Công Nghệ

   Quốc Gia Công Nghệ là quốc gia có tỷ trọng công nghệ chiếm trên 60% GDP
   Đề tài thảo luận:
   31
   Bài viết:
   55
   Mới nhất: Cường quốc công nghệ PhucDuc.vn, 25/7/22
   RSS
  1. Y Tế Số EHC

   Trần Đại Thắng CEO: 0886385882. We care Health care
   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   16
   Mới nhất: Bệnh án điện tử EHC PhucDuc.vn, 14/10/21
   RSS
  2. Xã Hội Thông Minh

   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   4
   Mới nhất: Japan Silicon Valley PhucDuc.vn, 12/5/19
   RSS
  3. Thinktank Nhân Tài

   Tư duy chiến lược về tìm kiếm, đào tạo và chính sách hợp tác với nhân tài
   Đề tài thảo luận:
   17
   Bài viết:
   42
   Mới nhất: Harvard PhucDuc.vn PhucDuc.vn, 24/4/22
   RSS
  4. Thinktank Công Nghệ

   Đề tài thảo luận:
   18
   Bài viết:
   30
   Mới nhất: AI Thinktank PhucDuc.vn, 25/1/21
   RSS
  1. International StartUp

   Đề tài thảo luận:
   78
   Bài viết:
   132
   Mới nhất: NetDragon Websoft PhucDuc.vn, 9/9/22
   RSS
  2. Amazon

   Đề tài thảo luận:
   9
   Bài viết:
   25
   Mới nhất: Amazon PhucDuc.vn, 11/5/22
   RSS
  3. Alibaba

   Đề tài thảo luận:
   9
   Bài viết:
   29
   Mới nhất: Tencent PhucDuc.vn, 22/8/21
   RSS
  4. Google

   Alphabet liên tục có những khoản đầu tư vào lĩnh vực vận tải...động thái được xem nhằm lót đường để thâu tóm quyền lực trong ngành này...
   Đề tài thảo luận:
   7
   Bài viết:
   15
   Mới nhất: Google thinktank PhucDuc.vn, 14/3/20
   RSS
  5. Microsoft

   Đề tài thảo luận:
   4
   Bài viết:
   16
   Mới nhất: Microsoft PhucDuc.vn, 5/9/20
   RSS
  6. Apple

   Đề tài thảo luận:
   6
   Bài viết:
   15
   Mới nhất: Apple Thinktank PhucDuc.vn, 14/3/21
   RSS
  7. Samsung

   Đề tài thảo luận:
   4
   Bài viết:
   7
   Mới nhất: Lee Kun Hee PhucDuc.vn, 25/10/20
   RSS
  8. Vingroup

   Đề tài thảo luận:
   7
   Bài viết:
   21
   RSS
  9. Tesla Thinktank

   Đề tài thảo luận:
   7
   Bài viết:
   19
   Mới nhất: Tesla PhucDuc.vn, 18/5/21
   RSS
  1. Obamacare

   Đề tài thảo luận:
   19
   Bài viết:
   23
   Mới nhất: Viện dưỡng lão Amvis PhucDuc.vn, 18/8/21
   RSS
  2. Obama Capital

   Đề tài thảo luận:
   40
   Bài viết:
   116
   Mới nhất: Crypto Valley PhucDuc.vn, 28/4/22
   RSS
  3. Obama StartUp

   Đề tài thảo luận:
   23
   Bài viết:
   40
   Mới nhất: Ukraine StartUp PhucDuc.vn, 11/8/22
   RSS
  4. Obama Technology

   Đề tài thảo luận:
   19
   Bài viết:
   56
   Mới nhất: Obama edtech PhucDuc.vn, 31/7/22
   RSS
 1. Đồng Tâm Thịnh Vượng

  Yêu Thương - Hợp Lý - Đoàn Kết - Sức Mạnh. Tư duy Cờ Vây là tư duy hợp tác kinh doanh
  1. EHC GROUP

   EHC Vietnam. Giám Đốc Trần Đại Thắng(0776699668). Phần mềm quản lý bệnh viện HIS, LIS, PACS, EMR, chuyển đổi số y tế...thangtd@ehc.vn
   Đề tài thảo luận:
   20
   Bài viết:
   78
   RSS
  2. CND GROUP

   Công ty xây dựng CND GROUP. Giám đốc Trần Kiên Cường...0912475686. https://xaydungcnd.com
   Đề tài thảo luận:
   4
   Bài viết:
   10
   Mới nhất: CND GROUP PhucDuc.vn, 21/3/22
   RSS