Lấy Phúc Đức để Khởi Nghiệp

  1. ThinkTank Cup

   Tư duy Cờ Vây, tư duy kinh doanh
   Đề tài thảo luận:
   6
   Bài viết:
   24
   RSS
  2. ThinkTank Go Club

   Đề tài thảo luận:
   19
   Bài viết:
   152
   Mới nhất: Cờ Vây Xiaomi PhucDuc.vn, 2/12/23 lúc 12:46 AM
   RSS
  1. Linh Địa Công Nghệ

   Đề tài thảo luận:
   12
   Bài viết:
   57
   RSS
  2. Điện Biên Phủ Kinh Tế

   Điện Biên Phủ kinh tế lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Vietnam sẽ trở thành cường quốc kinh tế ở Châu Á trong 20 năm tới
   Đề tài thảo luận:
   18
   Bài viết:
   59
   Mới nhất: Tập đoàn John Swire&Sons PhucDuc.vn, 25/10/23
   RSS
  1. Amazon

   Đề tài thảo luận:
   9
   Bài viết:
   25
   Mới nhất: Amazon PhucDuc.vn, 11/5/22
   RSS
  2. Alibaba

   Đề tài thảo luận:
   9
   Bài viết:
   30
   Mới nhất: Joseph Tsai PhucDuc.vn, 21/6/23
   RSS
  3. Apple

   Đề tài thảo luận:
   6
   Bài viết:
   15
   Mới nhất: Apple Thinktank PhucDuc.vn, 14/3/21
   RSS
  4. Google

   Alphabet liên tục có những khoản đầu tư vào lĩnh vực vận tải...động thái được xem nhằm lót đường để thâu tóm quyền lực trong ngành này...
   Đề tài thảo luận:
   7
   Bài viết:
   15
   Mới nhất: Google thinktank PhucDuc.vn, 14/3/20
   RSS
  5. Microsoft

   Đề tài thảo luận:
   4
   Bài viết:
   16
   Mới nhất: Microsoft PhucDuc.vn, 5/9/20
   RSS
  6. Samsung

   Đề tài thảo luận:
   4
   Bài viết:
   7
   Mới nhất: Lee Kun Hee PhucDuc.vn, 25/10/20
   RSS
  7. Vingroup

   Đề tài thảo luận:
   6
   Bài viết:
   16
   Mới nhất: VinFast ThinkTank PhucDuc.vn, 26/8/23
   RSS
  8. Vietnam StartUp

   Đề tài thảo luận:
   57
   Bài viết:
   101
   Mới nhất: OplaCRM PhucDuc.vn, 24/4/23
   RSS
  9. Vietnam ThinkTank

   Đề tài thảo luận:
   14
   Bài viết:
   23
   Mới nhất: Toyota ThinkTank PhucDuc.vn, 27/10/23
   RSS
  10. Vietnam ThinkTank Technology

   Đề tài thảo luận:
   94
   Bài viết:
   183
   Mới nhất: AI ThinkTank PhucDuc.vn, 27/11/23 lúc 10:45 PM
   RSS
  1. Cờ Vây Phúc Đức

   Đề tài thảo luận:
   44
   Bài viết:
   84
   Mới nhất: Infosys PhucDuc.vn, 30/10/23
   RSS
  2. Quốc Gia Phúc Đức

   Đề tài thảo luận:
   26
   Bài viết:
   52
   Mới nhất: PHUCDUC.vn PhucDuc.vn, 30/5/23
   RSS
  1. Y Tế Số EHC

   Đề tài thảo luận:
   25
   Bài viết:
   65
   Mới nhất: Cờ Vây Y Tế PhucDuc.vn, 16/11/23
   RSS
  2. Hợp Tác Xã EHC

   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   16
   Mới nhất: Hợp Tác Xã Y Tế PhucDuc.vn, 5/6/23
   RSS
  3. Cờ Vây Đấu Giá

   Đề tài thảo luận:
   4
   Bài viết:
   7
   Mới nhất: Cờ Vây Đấu Giá PhucDuc.vn, 13/9/23
   RSS
  4. Quốc Gia Lập Trình

   Đề tài thảo luận:
   32
   Bài viết:
   81
   Mới nhất: MISA ThinkTank PhucDuc.vn, 12/6/23
   RSS
  5. Quốc Gia Công Nghệ

   Quốc Gia Công Nghệ là quốc gia có tỷ trọng công nghệ chiếm trên 60% GDP
   Đề tài thảo luận:
   33
   Bài viết:
   59
   Mới nhất: Cường quốc công nghệ PhucDuc.vn, 15/7/23
   RSS
  1. Obamacare

   Đề tài thảo luận:
   25
   Bài viết:
   31
   Mới nhất: Raffles Medical Group PhucDuc.vn, 5/10/23
   RSS
  2. Obama Capital

   Đề tài thảo luận:
   40
   Bài viết:
   121
   Mới nhất: Obama Capital PhucDuc.vn, 13/8/23
   RSS
  3. Obama StartUp

   Đề tài thảo luận:
   37
   Bài viết:
   56
   Mới nhất: Obama AI PhucDuc.vn, 4/9/23
   RSS
  4. Obama Technology

   Đề tài thảo luận:
   27
   Bài viết:
   68
   Mới nhất: Tập đoàn Coherent PhucDuc.vn, 2/11/23
   RSS
 1. Đồng Tâm Thịnh Vượng

  Yêu Thương - Hợp Lý - Đoàn Kết - Sức Mạnh. Tư duy Cờ Vây là tư duy hợp tác kinh doanh
  1. VR PACS

   Công ty cổ phần công nghệ C+
   Đề tài thảo luận:
   6
   Bài viết:
   9
   Mới nhất: Phygital Labs PhucDuc.vn, 2/10/23
   RSS
  2. EHC GROUP

   EHC Vietnam. Giám Đốc Trần Đại Thắng(0776699668). Phần mềm quản lý bệnh viện HIS, LIS, PACS, EMR, chuyển đổi số y tế...thangtd@ehcgroup.vn
   Đề tài thảo luận:
   11
   Bài viết:
   62
   RSS
  3. DRAGON DATA

   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   6
   Mới nhất: DRAGON AI PhucDuc.vn, 16/11/23
   RSS