Lấy Phúc Đức để Khởi Nghiệp

  1. ThinkTank Cup

   Tư duy Cờ Vây, tư duy kinh doanh
   Đề tài thảo luận:
   7
   Bài viết:
   127
   Mới nhất: Cờ Vây kinh tế PhucDuc.vn, 25/3/24
   RSS
  2. ThinkTank Go Club

   Đề tài thảo luận:
   29
   Bài viết:
   85
   Mới nhất: Cờ Vây Nvidia PhucDuc.vn, 11/6/24 lúc 1:41 AM
   RSS
  1. Linh Địa Công Nghệ

   Đề tài thảo luận:
   18
   Bài viết:
   75
   Mới nhất: Quỹ hỗ trợ đầu tư PhucDuc.vn, 3/6/24
   RSS
  2. Điện Biên Phủ Kinh Tế

   Điện Biên Phủ kinh tế lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Vietnam sẽ trở thành cường quốc kinh tế ở Châu Á trong 20 năm tới
   Đề tài thảo luận:
   21
   Bài viết:
   44
   RSS
  1. Y Tế Số EHC

   Đề tài thảo luận:
   31
   Bài viết:
   92
   Mới nhất: Tập Đoàn Chu Đại Phúc PhucDuc.vn, 27/3/24
   RSS
  2. Quốc Gia Phúc Đức

   Đề tài thảo luận:
   49
   Bài viết:
   114
   RSS
  3. Quốc Gia Công Nghệ

   Quốc Gia Công Nghệ là quốc gia có tỷ trọng công nghệ chiếm trên 60% GDP
   Đề tài thảo luận:
   82
   Bài viết:
   162
   Mới nhất: Siêu Cường công nghệ PhucDuc.vn, 13/6/24 lúc 8:59 AM
   RSS
  1. Apple

   Đề tài thảo luận:
   6
   Bài viết:
   16
   Mới nhất: Apple ThinkTank PhucDuc.vn, 5/12/23
   RSS
  2. Google

   Alphabet liên tục có những khoản đầu tư vào lĩnh vực vận tải...động thái được xem nhằm lót đường để thâu tóm quyền lực trong ngành này...
   Đề tài thảo luận:
   7
   Bài viết:
   15
   Mới nhất: Google ThinkTank PhucDuc.vn, 14/3/20
   RSS
  3. Amazon

   Đề tài thảo luận:
   9
   Bài viết:
   25
   Mới nhất: Amazon PhucDuc.vn, 11/5/22
   RSS
  4. Microsoft

   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   19
   Mới nhất: Sam Altman ThinkTank PhucDuc.vn, 4/6/24
   RSS
  5. Samsung

   Đề tài thảo luận:
   6
   Bài viết:
   10
   Mới nhất: Samsung ThinkTank PhucDuc.vn, 3/5/24
   RSS
  6. Alibaba

   Đề tài thảo luận:
   9
   Bài viết:
   30
   Mới nhất: Joseph Tsai PhucDuc.vn, 21/6/23
   RSS
  7. Vietnam StartUp

   Đề tài thảo luận:
   59
   Bài viết:
   103
   Mới nhất: Obama Capital PhucDuc.vn, 29/3/24
   RSS
  8. Vietnam ThinkTank Technology

   Đề tài thảo luận:
   126
   Bài viết:
   279
   Mới nhất: China ThinkTank PhucDuc.vn, 15/6/24 lúc 1:52 AM
   RSS
 1. HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHỆ EHC

  Yêu Thương - Hợp Lý - Đoàn Kết - Sức Mạnh. Tư duy Cờ Vây là tư duy hợp tác kinh doanh
  1. EHC GROUP

   EHC GROUP. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Trần Đại Thắng(0776699668). Phần mềm quản lý bệnh viện HIS, LIS, PACS, EMR, chuyển đổi số y tế...thangtd@ehcgroup.vn
   Đề tài thảo luận:
   8
   Bài viết:
   62
   RSS
  2. OBAMA

   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   2
   Mới nhất: Chuyển đổi xanh OBAMA PhucDuc.vn, 12/6/24 lúc 2:02 AM
   RSS
  3. VR PACS

   Công ty cổ phần công nghệ C+
   Đề tài thảo luận:
   6
   Bài viết:
   10
   Mới nhất: VR PACS PhucDuc.vn, 25/12/23
   RSS
  4. OBAMACARE

   Đề tài thảo luận:
   99
   Bài viết:
   175
   Mới nhất: Tầm nhìn sức khỏe PhucDuc.vn, 29/3/24
   RSS
  5. DRAGON DATA

   Đề tài thảo luận:
   10
   Bài viết:
   23
   Mới nhất: DRAGON AI PhucDuc.vn, 13/6/24 lúc 8:33 AM
   RSS
  6. MEDIBOX GROUP

   Đề tài thảo luận:
   18
   Bài viết:
   24
   Mới nhất: Cờ Vây United Imaging PhucDuc.vn, 27/2/24
   RSS
  7. HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHỆ EHC

   Đề tài thảo luận:
   41
   Bài viết:
   118
   RSS